Christian von Sydow 1950-
Ivory, formgiven av Christian von Sydow för Rörstrand 1984
Christian Mathias E von Sydow, keramiker, konstnär och formgivare född i Lund den 15 januari 1950. Etablerade sig som studiokeramiker i egen ateljé 1974 och knöts till Rörstrand perioden 1982-84 där han bl.a formgav servisen Ivory. 1984-89 arbetade han som glasformgivare på Kosta Boda. Bland glas serierna kan nämnas Kontikki, Scarabe, Scala och Cymbal.
1989 lämnade Cvs industrin och återupptog arbetet i sin egen ateljé. 1996-2006 drev han tillsammans med hustrun Ulla egen studioglas hytta i Smygehamn. Under denna period arbetade Cvs ett år i Japan som Artist in Residens. Sedan 2012 är Cvs bosatt och verksam i Provence, Frankrike.
Genom åren har Cvs haft ett brett arbetsfält. Han har arbetat i och kombinerat olika material och han har periodvis växlat mellan brukskonsten och den fria konsten. 
Christian von Sydow har en rad separat- och samlingsutställningar bakom sig i Sverige och i utlandet. Han finns representerad i privata och offentliga samlingar. I Sverige i ett antal kommuner, landsting och Statens Konstråd. Bland ett flertal museer, National Museum Stockholm, Glasmuseet Växjö, Kristianstad Läns Museum, Malmö- Helsingborgs- och Trelleborgs Museer. Cvs är också representerad i samlingar på Island, i Tyskland, Norge, Japan, USA, och Frankrike. Hans arbeten är vanligen signerade ”V. Sydow”, ”Ch v Sydow” eller ”C v Sydow”. Ibland förekommer en stämpel med tecken för de fyra elementen.
Exempel på Christian von Sydows produktion av brukskeramik

Text och bilder: Christian von Sydow

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012