Christina Eneström 1944-

Christina Eneström f. 1944, utbildad vid Rönnowska och Virginska Skolan. Första tiden prövade hon på både silversmide och näverslöjd, men fastnade till slut för leran. 1968 gick Christina först en kvällskurs i keramik hos Barbro Eriksson och öppnar därefter egen keramikverkstad vid hemmet i Olofström.
Perioden 1990-2010 driver hon "Galleri Terracotta" i Sölvesborg med utställning och försäljning 3 dagar i veckan. År 2010 stängs galleriet, försäljningen sker därefter direkt vid hemmet och verkstaden i Olofström. Christinas tillverkar bruksföremål och unikt konstgods i stengods, en del rakubränt. Det kan vara muggar, skålar, lerkrus och stora fat. Mest känd är hon för sina fåglar Kaj och Kajsa. Föremålen signeras "CE" i en ram.
Exempel på föremål och signatur

 

Textunderlag och bilder: Christina Eneström

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012