Daniel Johan Carlsson 1853-1922

Daniel Johan Carlsson, bildhuggare och mönstertecknare, senare även arkitekt, född i Lemnhult Jönköpings län den 18 maj 1853, från 1890 gift med Huld Aquilina Fredrika Fredriksson. Studier vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1874-77, därefter i Paris fram till 1889. Från 1899 ateljé och bostad på Norra Kyrkogatan 31 i Stockholm, där arbetade han främst som mönstertecknare med flera uppdragsgivare. Han skapade mönster till silverserviser, formgav den s.k. Gaskandelabern för Stockholms Stad 1885, en nära 7 meter hög gaslykta i gjutjärn. Han gjorde också ett antal mönster och dekorer som användes av Gustavsberg från ca 1890 fram till ca 1920, allt detta parallellt med sin egen arkitektbyrå. D.J. Carlsson avled i Stockholm den 14 september 1922. Ingen känd signatur.

Silverservis skapad av D.J. Carlsson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012