Dagmar Änggård 1944-2005
Dagmar Änggård f. 1944, keramiker och skulptör, utbildad vid Konstfack i Stockholm 1964-69. Egen verkstad i Stjärnhov där hon tillverkade bruks- och prydnadsföremål, ofta rakubränt. Hon hade flera separatutställningar runt om i Sverige, bl.a vid Liljevalchs Konsthall, dessutom i Zürich, på Irland, Korea och Venezuela. Hon fick Södermanlands läns kulturstipendium 1988, Kungastipendiet 1969 och Sveriges Bildkonstnärsfond 1994. Dagmar avled i Stockholm 2005. Hon signerade sina föremål .
Exempel på signatur av Dagmar Änggård

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012