Dagny Bohlin Palmer 1899-1988

Ruth (Rut) Dagny "Daddy" Bohlin Palmer, konstnärinna och skulptris, föddes i Göteborg den 18 november 1899 och var dotter till prosten Bernhard Bohlin och dennes hustru Hilda Kolmodin. Dagny var från 1923 gift med docent Ivar Palmer och fick med honom 2 barn. Hon fick sin grundläggande utbildning i Stockholm under åren 1920-21, därefter genomgick hon skulpturella studier hos E.A. Bourdelle i Paris och måleristudier hos André Lothe i samma stad. Hon blev också under åren i Paris god vän med sin Svenska kollega Bror Hjort. Dagny har även företagit studieresor till Italien, Österrike, Spanien, England och Tyskland.
Dagny ägnade sig mest åt skulpturarbeten och är bl.a. känd för sina porträtthuvuden och statyetter. Hon deltog vid Parissalongerna 1922 med den lilla statyetten "Myggan" och en mansbyst. Hon fick i samband med Parisutställningen mycket goda recensioner i tidningen “La Revue Moderne des Arts et de la Vie” för sina arbeten. Därutöver har hon deltagit vid konstkulturutställningarna i Östersund 1925 och 1926, Gävle stadshus 1938 samt på Gävle museum 1944. Hennes konst finns representerad på bl.a. Akademiska Sjukhuset i Uppsala
Dagny kan återfinnas under flera olika namn i konstvärlden, Daddy Palmer, Daddy Palmer, Rut Dagny Bohlin samt Ruth Dagny Palmer. Hon avled på Tyresö den 9 september 1988, tre år efter makens död 1985. Hennes föremål bar oftast signaturen "Daddy".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012