Kruk- och Kakelugnsmakare i Dalarnas Län under 17- och 1800-talet

I Dalarnas län har det under åren varit tämligen gott om kruk- och kakelugnsmakare och då inte bara inne i Falun, Hedemora och Säter. Före 1846 var det ju i städer och i köpingarna som det, förutom några undantag, var tillåtet att bedriva bland annat kruk- och kakelugnsmakarverksamhet. Dessa kruk- och kakelugnsmakare (mästare) som bedrev en rörelse på landsbygden måste emellertid vara borgare i någon stad. Tidigare var det vanligt med bl.a sockenskräddare och sockenskomakare på landsbygden, men i Dalarna fanns det även sockenkakelugnsmakare. Två exempel på detta var Wahlberg i Stora Skedvi och Törngren i Norrbärke.

Denna dokumentation finns endast som

Dokumentation: Bengt Hansén, Östersund © 2017  Kontakt: bengt@signaturer.se

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012