David Edström 1873-1938

Pehr David Emanuel Edström, modellör och skulptör, född i Vetlanda den 27 mars 1873, son till skräddaren och frikyrkopredikanten Jonas Peter Edström och Charlotta Carolina Gustafsson, från 1901-07 gift med författarinnan Anna Levertin och från 1909 med Cora Evelyn Downer. Även andra äktenskapet slutar med skilsmässa några år senare.
Redan när David var 7 år gammal emigrerade föräldrarna till USA. De bosatte sig först i Burlinton Iowa men flyttade några år senare till Ottumwa i samma delstat. Redan i unga år fick David lära sig att stå på egna ben och försörja sig själv. Han arbetade först på slakteri och sedan som lantarbetare. Under en period 1894 studerade han också till baptistpräst vid Central University of Iowa, men tröttnade och reste istället till New York. Från New York skulle han lättare kunna ta sig till Sverige och där utbilda sig till skulptör.

David fick snart hyra som kollämpare på ett fartyg med destination Europa. I november 1894 mönstrade han av i Stockholm och strax därefter fick han plats som elev vid Tekniska Skolan. 1896 blev han antagen till Konsthögskolan och där studerade han fram till år 1899. Ernest Thiel kom att bli Davids mecenat. Med hans hjälp kunde David få ekonomiskt stöd för att 1899 resa till Schweiz och Italien och där söka bot för sin lungsjukdom. År 1900 reste han till Italien och på Sicilien ett år senare, gifte han sig med den Svenska författarinnan Anna Levertin.

1902 återvänder David till Sverige, men bara två år senare 1904 beger han sig ut på ny resa. Denna gång besöker han Kuba, New York, Florens och Paris. Han stannade några år i Paris där han tillsammans med sin andra hustru Cora Evelyn Downer, driver en skulpturskola. Det var också vid denna tid som David kom i kontakt med Christian Science vars principer han försökte tillämpa i sin undervisning.
År 1909 hade David vid en uppmärksammad utställning i London, en utställning som sedan flyttades till Berlin. 1911 utställning i Stockholm och samma år i Amsterdam tillsammans med den välkände målaren Carl Larsson. Innan han 1915 bestämde sig för att återvända till USA för gott, hade han 1913 en separatutställning i London. När han anländer till USA bosätter han sig först i New York men flyttade fem år senare till Los Angeles. I USA blev hans namn mycket populärt, så populärt att de 1925, vid State University i Iowa, lät uppföra ett museum enbart för hans konst. Några av Davids verk som bör nämnas, är "En Bondflicka" 1894, "Sfinxen" 1900, "Caliban" 1901, "Eländets skri" 1903, "Högmodet", "Den puckelrygige", "Befrielse" och "Man thriumphant". År 1937 skrev han boken "The testament of Caliban", en självbiografisk berättelse.
Davids konst finns representerad på flera museer, både i Sverige och utomlands. Hans konst signerades "D.E." eller med hela namnet "David Edström". Han avled i Los Angeles den 13 augusti 1938

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012