Eivor Åberg 1952-
Eivor Åberg, keramiker född 1952, utbildad vid Hellidens Folkhögskola 1967-69, Konstindustriskolan 1969-71, Kunsthåndverksskolen keramik Norge 1979-82 samt Förgyllarutbildning 2006-07 m.fl. Hon startade egen Ateljé på Öland 1982 och flyttade verksamheten till Gamleby utanför Västervik 2002. Eivor arbetar med keramiska bilder som exempelvis rakureliefer och skulpturala masker. Hon arbetar även i andra material som t.ex. metall, papper, neon och förgyllningar. Hon har fått Konstnärsnämndens arbetsstipendium, Kalmar läns Landstings kulturpris, Kalmar Konstmuseum "Sydosten" och Kalmar kommuns Kulturpris. Eivor har också deltagit vid flera samlingsutställningar, Keramiksymposium, experimentellt skulpturbygge, installationer och gjort offentliga utsmyckningar. Hon är representerad i flera kommuner, landsting och på Statens konstråd. Eivors föremål signeras "E Åberg"
Exempel på signatur av Eivor Åberg

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012