Ellbo Lerkärlsfabrik 1900-1903
Ellbo Norska Lerkärlsfabrik inrättades år 1900 i de lokaler som använts av Ellbo Tändsticksfabrik under åren 1860-1894. Byggnaden hade många ägare under åren 1894-1900 men ingen av dem lyckades skapa någon varaktig verksamhet där. Det hände först när godsägare Sven Johan August Norén från Göteborg, den 24 februari år 1900, beslutade sig för att starta lergodstillverkning i lokalerna. Till sin hjälp hade han styrelseledamöterna Bernhard Severin Hansson, August Gustaf Hedlund samt supleanten G.E. Blomquist. När Norén avlider 1901 övergår posten som VD till Bernhard Severin Hansson.
Fabriken var belägen vid herrsätet Holmen vid Bohusstranden i Lilla Edet och där fanns tillgång till egen ångbåtsbrygga och järnvägsspår. I fabriken installerades också allt som behövdes för tillverkningen, bl.a. en brännugn, en ångpanna och en ångmaskin.

Fabriksbyggnaderna i slutet av 1800-talet, strax innan Lerkärlsfabriken inrättades.

Tillverkningen som kom igång under september månad år 1900, bestod uteslutande av lerkärl som t.ex. fat, syltburkar, glaserade och oglaserade krukor, skålar, tekannor, baljor samt pottor m.m. Leran som användes till de enklare kärlen hämtades i närområdet medan leran till de finare föremålen köptes in från Norge. 1901 sysselsätter fabriken 15 personer vilka har full sysselsättning med att täcka de ordrar som inkommer. Försäljningen som uppgår till ca 40.000 kr/år sker uteslutande i Sverige. Inledningsvis består hela arbetsstyrkan av norrmän, men ett år senare är det bara svenskar som arbetar vid fabriken.

Trots god orderingång dras fabriken med dålig lönsamhet. Detta beror främst på att den Norska leran visat sig vara för dyr. Under år 1902 hålls därför en mängd extra styrelsemöten där de diskuterar möjligheten att ändra inriktning på fabrikens produktion. De hittar ingen bra lösning och beslutet blir istället att bjuda ut fabriken med tillhörande varulager till försäljning. Priset är satt till 20.000 kr. Försäljningen av fabriken misslyckas vilket leder till att hela varulagret istället säljs på auktion. Fabriken står därefter obrukad fram till 1910 då den återigen bjuds ut till försäljning. Denna gång till ett kraftigt reduserat pris. Därmed är också sagan om Ellbo Norska Lerkärlsfabrik till ända.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012