Elsie Dahlberg-Sundberg 1916-2005

Elsie Margareta Dahlberg-Sundberg, skulptris och tecknare, född i Stockholm den 8 december 1916, dotter till grosshandlare Lars Fredrik Dahlberg och Anna Matilda Ericsson, från 1941 gift med Per Erik Sundberg. Elsie påbörjade sina studier vid Konstfackskolan 1937 och fortsatte sedan för Eric Grate vid Konsthögskolan 1941 med examen 1946. Därefter och fram till 1948 studerade hon utomlands, bl.a. i Danmark, Frankrike och Italien.
Elsie arbetade i ett flertal material. Det kunde vara allt från terrakotta och mosaik till trä, sten, brons och gips. Hon gjorde också ett antal offentliga utsmyckningar som t.ex. bronsskulpturen "Mammor" till Tallgården i Enebyberg (se bild). Elsie har deltagit vid flera utställningar, bl.a. på Galleri Brinken i Stockholm 1941 tillsammans med Wivi Möller-Lindquist, vid flera av Sveriges Allmänna Konstförenings utställningar på 1940-talet, HSB:s utställningar samt vid utställningen "Nordiska Konstnärinnor" på Liljevalchs 1948.
Elsie avled som änka i Österskär den 27 januari 2005. Hon signerade sina föremål "E.Dahlberg".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012