Emanuel Törnström 1798-1833
Galjonsfigurer av Emanuel Törnström
Emanuel Törnström var skulptör och bildhuggare. Han föddes i Karlskrona den 15 februari 1798 och var son till Johannes (Johan) Törnström och Anna Catharina Ekelund. Fadern som var bilhuggare föddes i  Ekeby Torntuna Västmanland den 18 april 1744 och var gift två gånger, först med Lovisa Margaretha f. Löfberg och därefter med Anna Kathrina f. Ekelund. Han var erkänt duktig som träsnidare och gjorde bl.a. en del arbeten till det Kungliga Slottet i Stockholm. 1825 blev han Amiralitetsbildhuggare i Karlskrona och där utförde han flera galjonsfigurer till fregatter och linjeskepp. Han gjorde även en del målade och dekorativa arbeten för Tyska Kyrkan. Johannes (Johan) Törnström avled i Karlskrona den 20 februari 1828.
Sonen Emanuel var gift med Anna Katarina Annette f. Wernlander  (1796-1848) och hade med henne sonen och sedermera konstnären Carl Johan Emanuel Törnström (1830-1908). Emanuel utbildade sig först hos fadern i dennes bildhuggarverkstad i Karlskrona och senare hos E.G. Göthe i Stockholm. 1815 fick han posten som vice professor vid Konstakademien och när fadern 1825 begärde avsked som Amiralitetsbildhuggare vid Karlskronavarvet fick Emanuel ärva både arbetsplats och titel.
Emanuel som bara blev 35 år gammal fick finna sig i att arbeta i faderns skugga. Han skapade ormament till linjeskeppet Karl XIV Johan, fregatten af Chapman, linjeskeppen Gustaf Den Store och Skandinavien. Den sisnämnde blev f.ö. aldrig sjösatt. Samtliga ornament och galjonsbilder som Emanuel skapade, finns bevarade på Marinmuseum i Karlskrona. Dessutom finns flera kopior i vax till beskådande på Statens Sjöhistoriska Museum i Stockholm. Emanuel avled i bröstinflamation den 12 december 1833.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012