Emil Näsvall 1908-1965

Per Emil Näsvall, skulptör, född i Ljusnedal, Tännäs socken i Härjedalen den 15 augusti 1908. Han var son till Kronoarrendatorn Per Näsvall och Ingeborg Larsson och från 1940 gift med Nanni Holmberg. Emil växte upp i ett fattigt hem där fadern dött redan då barnen var små. Emil som var yngst i familjen kunde ägna sig åt det han tyckte om, medan de andra syskonen fick hjälpa till med försörjningen. När Emil redan i tidig ålder visade goda anlag för konst och skulptur, fick han ekonomisk hjälp av sina grannar för att kunna studera. Hans första lärare var skulptören Olof Ahlberg och hos honom fick han sin grundläggande undervisning. Sedan, via Stockholms lärlingshem, kom Emil in på Konstfackskolan där han studerade under åren 1928-32 och efter avslutade studier fick han med hjälp av stipendier möjlighet att studera i Italien, Frankrike, Tyskland och Österrike under tre års tid.
Emil Näsvall var under sin verksamma tid mycket produktiv och deltog flitigt vid olika arrangemang. Hans produktion bestod främst av skulpturer och porträttbyster av vilka kan nämnas "Hjalmar Branting", "Per Albin Hansson", "Ivar Lo Johansson" och "Jan Fridegård". Bland skulpturerna hittas bl.a. "Badflickan" i Östersund, "Maj" i Söderhamn, "Fornbonden" i Brekken Norge, "Säterjäntan" i Funäsdalen, "Folkvisan" i Borås samt "Bergslagsbrunnen" i Nora.
Han har deltagit vid utställningar på Expo Aleby i Stockholm 1937, Liljevalchs och Skansen 1948, Göteborg och Borås 1949, Skellefteå 1952, Östersund 1954, Båstad 1955 samt i Ulricehamn och Örebro 1956. Han har även deltagit vid Folkrörelsernas och Konstfrämjandets vandringsutställningar vid flera tillfällen. Han var medlem av Konstnärernas Riksorganisation och Konstnärsklubben i Stockholm.
Emil Näsvall avled i Stockholm den 6 augusti 1965. Hans föremål signerades "Emil Näsvall" ristat i godset.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012