Eric Grate 1896-1983
Eric Gustaf Grate, skulptör och tecknare, född i Stockholm den 14 augusti 1896, son till civilingenjör Georg Eriksson och Hilma Bredberg. Eric var gift två gånger, först med Astrid Nordgren från 1922 och därefter med Marianne Peyrón från 1937. Efter studentexamen 1916 studerade Eric först på Tekniska Skolan, därefter på Konsthögskolan där han även fick Kunglig medalj för sitt arbete. Efter studietiden i Stockholm, reser han 1921 till Danmark, Österrike, Spanien, Italien, Grekland och Tyskland för vidare studier. År 1924 slår han sig ner i Paris och är sedan bosatt där till 1933. Det var också i Paris han började skulptera på allvar, utan att gå i någon skola eller få hjälp av någon Fransk skulptör.
Erics har deltagit vid flertalet utställningar, bl.a. Göteborgsutställningen 1923, Paris 1925, i Stockholm vid flera tillfällen under perioden 1929-47. Han har även ställt ut i Örebro och Karlstad 1936, Norrköping 1943 samt i Helsingfors 1950. Den mest betydelsefulla utställningen ägde rum i Göteborg tillsammans med Hugo Zuhr. Den betecknades som Eric största framgång vid sidan av deltagandet vid Biennalen i Venedig 1952. 
1941 utnämndes Eric till professor i skulptur vid Konsthögskolan och spelade under efterföljande år en stor roll bland Stockholms konstnärer. Eric har förutom skulpturer och statyetter, även utfört ett stort antal dekorativa utsmyckningar, bl.a. på Liseberg i Göteborg, Norra Kungstornet, Katarina Realskola och på Kanslihuset i Stockholm. Därutöver kan nämnas Nämndhuset, Konsethuset och Nikolaikyrkan i Örebro, Konsthallen i Falun, Eskilstuna Badhus, Bromma läroverk, Maraboufabriken i Sundbyberg m.fl.

Eric Grate finns representerad på Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum och på andra museer i Sverige och utomlands, dessutom i många privata samlingar. Eric avled i Väntorp Ulriksdal den 3 augusti 1983. Hans konst signerades "EG" eller "Eric Grate".

Erik arbetade i gips, terrakotta, brons och marmor. Bland hans skapelser kan nämnas skulpturerna "Vilande ung kvinna", "Gun", "Jorden", "Spegeln", "Pomona", "Kvinna med draperi", "Liggande draperad kvinna", "Maskernas dans", "Barnfest hos gubben i månen", "Alice in the Wonderland", "Ur folksagornas rosengårdar", "Våren" och "Hösten". Man bör också nämna reliefen "Flora", porträttbysterna "Yvonne", "Astri", "Olof Aschberg", "Marianne" och "Conrad".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012