Erik Engqvist 1925-1978

Keramikern Erik Engqvist växte upp i Råå och hade fler arbeten under kortare perioder innan han 1948 fick anställning vid Helsingborgs brandkår. Erik var under hela sin ungdom intresserad av konst och keramik, men vid den tiden var det bara en hobby och fritidssyssla.
På 1950-talet börjar han med keramik på heltid och får arbete vid Jie Gantofta. Där stannar han några år innan han i slutet av 1950-talet lämnar företaget och flyttar till Angantyrsgatan på Råå. Där öppnar han egen keramikverkstad och ägnar sig åt keramiktillverkning fram till sin död 1978. Under perioden vid Jie Gantofta gjorde han främst fåglar och i den egna ateljén blev det lite mer kraftfulla figurer.
Etikett och signaturer Erik Engqvist

     
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012