Erik Lindberg 1873-1966

Johan Erik Lindberg, mynt och medaljgravör född i Stockholm på nyårsafton 1873 och son till medaljgravör Johan Adolf Lindberg. Erik utbildades på Skulpturskolan vid Konstakademin 1893-97 samtidigt som han arbetade i faderns ateljé. Efter examen fick han Kungliga Medaljen och Jenny Lindstipendiet. Med stipendiets hjälp reste han till Paris där han studerade hos Chaplain, därefter reste han till Italien. 1902 gifte han sig med Johanna Dagmar Maria Treffenberg och under år 1914 gjorde han några gravyrarbeten för Rörstrands minnestallrikar.
Perioden 1916-1944 arbetade han som gravör vid Kungliga Myntverket och 1930 utnämndes han till professor vid Konstakademin. 
Hans mest kända arbeten är medaljerna med bilder av Viktor Rydberg, Nils Forsberg, Carl von Linné, Oscar Montelius, Gösta Forssell, Sven Hedin och Gustaf Cederström. Erik Lindberg avled i Stockholm den 28 september 1966. Ingen känd signatur annat än den på mynt och medaljer.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012