Erik Wessel Fougstedt 1915-1990
Erik Wessel Fougstedt - självporträtt
Erik Olof Wessel Fougstedt, konstnär född i Paris den 18 juni 1915, son till konstnären och professorn Arvid Lorentz Fougstedt och Gerda Wessel, gift med Maj Birgitta (1919-2009). Efter studentexamen 1936 studerade Erik arkiologi och konsthistoria vid Stockholms Högskola. 1938 fortsatte han till Tekniska Skolan där han under läraren Aron Sandberg främst studerade modellering. Under studietiden på 1930-talet ägnade sig Erik också åt träsnideri, gipsgjutning och cicelering. Dessutom arbetade han i flera år som formgivare och dekoratör vid Hackefors Porslinsfabrik i Linköping.
1939 började Erik att studera på Edvin Ollers Målarskola i Stockholm och 1940 reser han till Köpenhamn för studier hos Aksel Jörgensen. Efter en kort period i Köpenhamn tvingas han att avbryta sina studier, detta beroende på den Tyska ockupationen av Danmark. Direkt efter krigsslutet återvände Erik till Köpenhamn där han stannade i ca ett år. 1947 fortsatte han till Schweiz, Belgien och Frankrike. 
Efter studietiden och sina uppdrag för Hackefors Porslinsfabrik flyttar Erik till Stockholm. Där ägnade han sig främst åt att måla stadsmotiv. Han målade också akvareller, tecknade i tusch och arbetade i grafik. Erik har haft utställningar i Stockholm, Göteborg, Västerås samt på flera platser utomlands som exempelvis i Sao Paolo Brasilien och på Capri.
Erik Wessel Fougstedt som hade både Franskt och Svenskt medborgarskap, finns representerad på Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, Konstmuseet i Göteborgs samt stadsmuseerna i Malmö, Eskilstuna och Stockholm. Erik avled i Stockholm den 8 januari 1990. Det han gjorde i Hackefors signerades aldrig, övrig konst signerades "E.Wessel-Fougstedt".
Exempel på signatur (konst)

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012