Erk Burton 1931-2006 och Lore Burton 1929-2020
Erk Burton, född i Tavistock, Devonshire, England den 12 december 1931, studerade vid Konstfack i Sverige 1949-50, därefter praktik vid bland annat Älvsjö Keramik och Nittsjö. I slutet av 50-talet utbildade han sig till keramingenjör vid Staatliche Ingenieurschule i Höhr-Grenzhausen, Tyskland. Där lärde han känna Lore Elisabeth Banning, född 18 mars 1929 i Düren, Tyskland, som också hade studerat på skolan och därefter tjänstgjorde som lärare där. 1959 gifte de sig och bosatte sig i Västerhaninge.

De första åren av 1960-talet arbetade Erk vid AB Atomenergi i Stockholm. I mitten av 60-talet inledde de tillverkning och försäljning av bruks- och prydnadsföremål i stengods under namnet Erk krukmakare. De drev också Ingeniörsfirma Keram-Konsult, som erbjöd rådgivning till andra keramiker i keramiktekniska frågor, samt handelsbolaget Lera & Eld som importerade och sålde råmaterial och brännugnar för keramiktillverkning.

Erk gick ur tiden den 4 maj 2006, och Lore den 1 februari 2020, båda i Västerhaninge.

Deras föremål signerades "L", "E", "EB", "EB Västerhaninge" samt "Erk V-haninge”.
Exempel på signeringar

       
 

Ett stort tack till Susi Burton för kompletterande information

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012