Prinsessan Eugénie 1830-1889

Charlotta Eugénie (Eugenia) Augusta Amalia Albertina Bernadotte, föddes i Stockholm den 24 april 1830 och var dotter till blivande kung Oskar I och Josefina av Leuchtenberg. Eugénie led av svag hälsa vilket tros ha orsakats av en svår förkylning som hon ådrog sig vid 14 års ålder. Eugénia konfirmerades 1845 och ägnade sig därefter åt maskeradbaler och andra nöjen under flera år framåt. Hon beskrev själv sitt liv som "oberoende" och var en av de första kvinnorna som myndigförklarades i Sverige (enlig Oskar II:s nya lag om att kvinnor skall kunna myndigförklaras)
Eugénie var konstintresserad, hon var kristen, skrev dikter och sånger och ägnade bl.a. tid åt att skulptera. Hennes mest kända skulptur är "Kan du inte tala" som tillverkades i Parian på Gustafsbergs porslinsfabrik. Hon gjorde även andra skulpturer som t.ex. Grenadier med gevär som visades på Stockholmsutställningen 1866. I början av 1850-talet låg Eugénie svårt sjuk och var delvis invalidiserad i en fot. Under samma period dog hennes bror Gustav och några år senare hennes far Oskar I. Detta tog hårt på Eugénie som därefter beskrevs som en "åldrande kvinna i förtid".
Kan du inte tala
I början av 1860-talet befann hon sig på Gotland då klimatet där ansågs gynnsamt för hennes hälsa. Men Eugénie blev allt svagare, hon blev mer och mer tillbakadragen och levde mest för sin konst. Hennes omsorg för obotligt sjuka gav uttryck då hon 1869 grundade Gotlands Sjukhem, ett sjukhem som ännu är i bruk.
År 1879 blev hon ordförande i föreningen för vård av fattiga, obotligt sjuka, lytta och vanföra barn. Fyra år senare ersattes det mot Eugeniahemmet i Solna. Därefter och fram till sin död arbetade Eugénie mycket för att hjälpa blinda, fattiga och andra hjälpbehövande. Hon avled i Stockholm den 23 april 1889, en dag före sin 60:e födelsedag. I hennes testamente hade prinsessan förordat en enkel begravning utan ceremonier. En stor del av hennes tillångar användes till välgörande ändamål samt till fortsatt drift av de sjukhem hon grundat.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012