Eva Sjögren 1930-2019
Eva Sjögren född 1930, inspirerades av sin mor att börja en utbildning på Rolf Trolles målarskola i Linköping. Under den perioden fick hon upp ögonen för lera och modern tyckte därför att hon skulle söka till Konstfack. Hon började på Konstfack 1947 och gick i en klass med Märta Anckarswärd-Grönvall som lärare. Eva var en av fem elever i klassen. Hon tog ledigt från studierna under ett år och praktiserade då som dekoratör på Guldkroken i Hjo samt hos Karl Anjou i Skene. Därefter åter till Konstfack där hon avslutade studierna 1952.

Efter studierna erbjuds hon anställning hos Guldkroken, men hon avböjer. Hon startar istället keramikverkstaden "Tre Krukor" på Skansen tillsammans med Gunilla Palmstierna och Greta Berge. 1955 hittar hon en lokal på söder i Stockholm för 94 kr/månaden, där startar hon en egen verkstad - Eva Sjögren Krukmakeri. I denna lokal tillverkade hon främst koppar och muggar, kannor, fat, ostburkar och skålar i lergods, dessutom en del unika objekt.
1962 erbjuder Carl Malmsten henne att komma till Capellagården som lärare, Eva accepterar men stannar bara i ett år på Öland. 1963 är hon tillbaka i Stockholm där hon fortsätter som keramiker. Eva avled 2019.
Utställningar: Kulturen i Lund och Höganäs museum. Hon är representerad på Nationalmuseum och Jönköpings läns museum. Kulturen i Lund, Röhsska museet. Föremålen signerades "Eva" eller "Eva Sjögren". 
Exempel på signering

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012