Eva Strömberg 1962-2014

Eva Strömberg född 1962, fick sin utbildning vid Leksands Folkhögskola 1983-85, Konstforum samt Keramiskt Konsthantverk i Örebro 1985-88. 1989 ett år efter fullbordad utbildning, öppnar hon Medevi Krukmakeri i f.d. brygghuset på Medevi Brunn.
Arbetet delades upp på brukskonst, som hon visade i sin verkstad, samt vid utställningar där hon främst jobbade efter ett tema och gärna blandade olika tekniker, text och bild. Eva jobbade i stengods och för det mesta satt hon vid drejskivan. Tempot var högt och det gjorde att hon snabbt kunde få fram saker att experimentera med. Efter drejandet valde hon färger och mönster som skulle kombineras på de färdiga föremålen.
Utöver brukskeramik som exempelvis Medeviservisen, muggar, skålar, krukor, kannor, vaser o.s.v, så tillverkade hon även figurer och skulpturer. Hon tyckte även om att måla i akryl. Eva var medlem i Konsthantverkscentrum och signerade sina objekt med stämpel "Eva Strömberg Medevi" eller för hand i skrivstil "Eva Strömberg Medevi". Eva avled 2014.
Exempel på föremål och stämplar/signaturer från Medevi Krukmakeri

Sigill, sitter synligt på många blåvita föremål 1989 - skrivstil under små föremål 1989 - skrivstilsignatur
1989 - ca 1998 1997 - 1998 Från 1998

Textunderlag och bilder: Eva Strömberg

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012