Ewald Dahlskog 1894-1950

Ewald Albin Filip Dahlskog, keramiker, glaskonstnär och målare, född i Stockholm den 24 april 1894, son till tryckerifaktorn Hildo Abon Dahlström och Botilda Cecilia Bengtsson. Under perioden 1905-08 arbetade Ewald som litograf vid Centraltryckeriet i Stockholm, därefter studier på Konsthögskolan och Tekniska Skolan i Stockholm fram till 1918. De sista studieåren tillbringades främst i Danmark och Norge och därfeter reste han vidare till Italien och Paris där han dels studerade hos Matisse och arbetade som målare och illustratör. Efter vistelsen i Paris fortsätter han till Tyskland, resan avslutas sedan med ett besök i England.

1919 är Ewald tillbaka i Sverige och den 6 juni gifter han sig med Eva Berta Cecilia Strandmark från Vänersborg. De bosätter sig på Stora Vattugatan 10 c för att 1926 flytta till Lilla Bältsgatan 26 på Djurgården. Även under dessa år och fram till 1930 reser Ewald ut i världen vid flera tillfällen, något han kallade för "studie- och inspirationsresor". Under åren 1926-29 arbetar Ewald med dekorslipning på konstglas för Kosta Glasbruk och från 1929 och fram till sin död 1950 arbetade han som konstnärlig ledare på Bo Fajans i Gävle.
Vid Bo Fajans formgav Dahlskog vaser, trädgårdsurnor, fruktserviser, skålar och blomkrukor m.m. Han utförde arbeten för film och teater, deltog i mängder av utställningar och finns representerad på en rad museer runt om i världen. Han avled i Gävle den 25 september 1950 och hans keramikföremål signerades ”ED”.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012