Fajansmålare, mönsterritare och modellörer vid Rörstrand under 1700-talet

Här presenteras några av de mönsterritare och fajansmålare som arbetade på Rörstrand under 1700-talet. En del är välkända, andra mer anonyma. Att hitta information om dessa konstnärer har visat sig mycket svårt om inte omöjligt. Listan på konstnärer är därför långt ifrån komplett, liksom informationen. Det som hittats kommer främst från tidningsartiklar, museer och andra handlingar. 

Det Rehnska mönstret. Foto: Paul Wiederheim

Lars Almqvist var verksam på Rörstrand under 1760-talet och förmodligen en av de konstnärer som hade i uppdrag att måla det av Jan Erik Rehn skapade "Rehnska mönstret". Almqvist signerade det han målade med ett "A".
Bengt Alstermark, son till Bengt Alstermark och Magdalena von Bahr. Bengt var verksam på Rörstrand under 1760 och 70-talet. Målade bl.a. terriner. Signerade med ett "A", precis som Lars Almqvist.
Lars Beckenström, verksam på 1770-talet, signerade sina föremål med ett "B". En kryddosa skall finnas bevarad på Kulturen i Lund.
Philip Boivie, verksam på 1700-talets mitt, skapade dekoren "Fågel Blå" och "Fågel på blommande kvist" på 1750-talet, signerade "P.B". 
Johan Hedberg, födelseår okänt, arbetade som fajansmålare vid Rörstrands Porslinsfabrik under åren 1730-48. Han var flitigt anlitad och betraktades som en av de främste under äldre barocktiden. Hans förebilder var vid den tiden de populära Delftfajanserna, något som han med framgång lyckades kopiera. Hans målade objekt bar signaturen "IHB". Johan Hedberg avled 1754.
Tallrikar målade av Johan Hedberg. Foto: Nordiska Museet
Carl Herweghr var fajans- och tapetmålare av Skotsk börd och föddes i Kungs-Barkarö den 20 maj 1744. År 1755 då han bara var 11 år gammal, får han plats som fajansmålare på Rörstrand. Några år senare gifter han sig med tapetfabrikör Ulrika Nohrström f. 1741 och får med henne bl.a. sonen Carl Ulrik Herweghr.
Carl lämnar Rörstrand 1771. Därefter söker han möjlighet att istället ägna sig åt tapetmåleri, men av tapetmålarsociteten får han dåligt gehör. De menar att tapetmåleri inte går att jämföra med fajansmåleri. Han gör ändå sitt mästarprov som tapetmålare hos Erik Pilou 1773 och klarar det galant utan anmärkningar. Trots detta tar det ytterligare fem år innan han får sitt tillstånd. Carls varaktighet i branchen blir dock kort. Den 9 augusti 1780 avlider han, endast 36 år gammal. Efter Carls död tar sonen Carl Ulrik över som fabrikör för tapetmåleriet. Det Carl målade vid Rörstrand skall ha signerats, men det har inte gått att hitta några exempel på detta. Efternamnet har flera stavningsvarianter, Herweghr, Herveg, Herwegh, Herwech, Herweig och Herweg.
Notis i dagspressen 1780 där bl.a. Tapet Fabriquenren Carl Herweghr omnämns som avliden, 36 år gammal.

Daniel Hillberg, arbetade som fajansmålare och modellör vid Rörstrands Porslinsfabrik från 1745 till 1780-talet. Han signerade i regel med initialerna " D.H.B". Död i lunginflamation 1801.
Foto: Ulf Berger Nationalmuseum
Hindrich Höök (Hök). Det finns väldigt få uppgifter om Hindrich Höök. Han föddes 1725 och arbetade som dekor och fajansmålare på Rörstrand på 1740-talet. Han signerade sina verk med hela namnet "Hindrich Höök".

Till vänster exempel på Hindrich Hööks signatur och till vänster en tekanna modellerad och målad av Daniel Hillberg.
Terrin C.E. Löfström. Foto: Upplandsmuseet
Carl Erik Löfström, fajansmålare, först vid Rörstrands Porslinsfabrik, sedan vid Mariebergs Porslinsfabrik och därefter Vänge-Gustafsberg. Började som ritaregesäll vid Rörstrand 1753 eller 1754 och arbetade där till 1784. Därefter verkmästare vid Marieberg. Kring 1786, beger han sig till Vänge där han stannade till sin död 1788. Uppskattad fajansmålare. Signerade sina föremål "C.E".
Olof Rahm, verksam som fajanssmålare vid Mariebergs Porslinsfabrik på 1760-talet, därefter vid Rörstrand till en bit in på 1770-talet. Återvänder till Marieberg 1775. Representerad vid Rörstrands samlingar.
Petter Schenning arbetade som ung målare på Rörstrand under åren 1736-44. En skål som bär hans dekoration finns bevarad på Nationalmuseum i Stockholm.

Johan Silverskog (Silverskoug) var fajansmålare och startade enl. uppgift sin karriär vid Stora Kongensgade Porslinsfabrik i Köpenhamn. Han återvände till Sverige 1741 för anställning på Rörstrand. Där stannade han till 1770. Silverskog var förutom en skicklig fajansmålare, även en god keramiker. Han målade blommotiv, bårder, blad och figurscener m.m. Han signerade sina verk med "S" eller "J.S". Flera av hans föremål finns bevarade på Nationalmuseum, Nordiska Museet och Konstmuseet i Hambrug.

Henrik Petersson Sten var keramiker, fajansmålare och konstnärlig ledare på Mariebergs Porslinsfabrik. Han föddes 1730, var gift med Maria Elisabeth Ruth och bror till fajansmålare Lars Peterson Sten. Henrik Sten började som drejarelärling vid Rörstrand på 1740-talet och avancerade till gesäll 1753. Han agerade också verkmästare under en period på 1760-talet. 1768 slutade han på Rörstrand och började istället på Marieberg där han snart kom att bli fabrikens verkmästare och direktör.
Henrik Sten klättrade vidare på karriärstegen. I samband med att Rörstrand köper Marieberg slutar Sten alla sina uppdrag vid fabriken. Övertagandet resulterade i att flera av Mariebergs konstnärer lämnade fabriken och flyttade till Vänge där O.F. Rudbäck försöker starta en ny porslinsfabrik. Där erbjöds Henrik att bli direktör vilket han accepterade. Han fanns fortfarande kvar med samma befattning efter flytten till Bredsjö. Vid Vänge och Bredsjö startade Sten även tillverkning av konstgods. Henrik avled på Lindsta i Järlåsa den 29 april 1797. Han finns representerad på Nationalmuseum där även hans tillverkningskoncep förvaras.

Lars Sten, (Lars Laurentius Peterson Sten) var fajansmålare och verksam på Rörstrand under 1750- och 60-talet. Han var gift med Anna Persdotter och bror till den dåvarande konstnärlige ledaren på Mariebergs Porslinsfabrik, Henrik Sten.

Jonas Tåman (Taubmann/Taubman) startade som lärpojke på Rörstrand 1741. Han avancerade snart till porslinsritaregesäll och när disponent Anders Fahlström lämnade fabriken 1753, fick Tåman ta över som verkmästare. Tåman befriades från uppdraget 1761 då en ny verkmästare anställdes. Året innan hade han befordrats till porslinsmästare. Vid denna tid hade han gift sig med Christina Ekbom.
Dryckesbägare av Tåman
Foto: Vänersborgs Museum
Några av hans bevarade arbeten finns representerade vid Nationalmuseum och Nordiska museet i Stockholm samt Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg. Jonas Tåman avled i Stockholm den 3 december 1769. Hans föremål bar signaturen "T".
Erik Wahlberg, fajansmålare, född kring 1710, son till slottstimmermannen Mikael Wahlberg och Christina Tillander. Erik arbetade som fajans- och emaljmålare på Rörstrands Porslinsfabrik från början av 1740-talet till åtminstone 1768. Därefter beslutar han sig för att lämna Rörstrand och söka nya utmaningar i utlandet och man vet att han under åren 1769-74 arbetade som emaljmålare på Stralsunds Fajansfabrik i norra Tyskland. Erik Wahlbergs blomstermåleri på vaser, urnor och krukor beskrivs som Rörstrands bästa vid denna tid. Några av hans objekt finns bevarade på Kulturen i Lund och på Nationalmuseum i Stockholm. Vad som hände med Erik efter Stralsund är okänt. Han bedöms ha avlidit kring 1780.

Håkan A. Ängman började som brännare på fabriken och var med redan från starten. Det har hittats ett litet fat dekorerat med en ängel och som bär texten "Helig är Herren gudh Zebaoth". Som en krans runt brättet löper ett ornament med 11 små ramar i blått. Enligt en tidningsnotis om Konstslöjdsamlingen på Nationalmuseum 1885 nämns det aktuella fatet och att han signerade sina objekt med ett "A".

Jacob Örn (Öhrn), fajansmålare född i Stockholm 1731, gift 4 gånger, far till fajansmålaren Jacob Örn d.y. Kom till Rörstrand kring 1740 och började som lärling 1753. Två år senare omnämns han som porslinsritaregesäll och 1761 som verkmästare. Han stannade på Rörstrand till 1796 och arbetade under andra halvan av sin anställningstid uteslutande med flintgods. Flera av hans alster finns bevarade, bl.a. på Nationalmuseum i Stockholm och i Rörstrands samlingar. Jacob Örn avled i Stockholm 1799. Han signerade sina föremål "Örn".

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012