Evert Farsnäs 1919-2014
Evert Farsnäs, keramiker född i Öxabäck den 19 juli 1919, började redan som åttaåring att rita kolteckningar som han sedan sålde till vänner och bekanta. Han studerar vid Konstgillets målarskola i Borås och inleder därefter sitt yrkesliv som gummifabriksarbetare, frisör och på en bensinstation. En kvinna som ägde en hemslöjdsaffär i Borås föreslog att han skulle börja med keramik vilken hon sedan skulle hjälpa honom att sälja i sin hemslöjdsaffär. Evert nappar på förslaget och för att skaffa sig lämplig utbildning reser han 1941 till Karl Anjou i Skene. Där får han agera hantlangare med uppgift att hämta in ved och lera när det behövdes. Anjou är först tveksam och tycker att Evert är för gammal för yrket, men låter honom ändå stanna.
1945 slutar Evert hos Anjou och reser till Arvika, där är det tänkt att han skall fortsätta sin praktik hos Samuel Johansson. Besöket i Arvika blir dock kortvarit, efter en månads vandrande mellan krukmakarna i Arvikatrakten, reser han hem. 1950 öppnar Evert sin egen keramikverkstad i Örby utanför Kinna. Han provar sig fram med olika glasyrblandningar och bränner vid olika temperaturer. Nu startas tillverkning av bruks- och prydnadsgods efter traditionella former, dessutom en del konstgods. Han stannar på samma plats ända fram till pensionen och den sista elugnen var passande nog utsliten när Evert beslutade sig för att sluta. Därefter ägnade han sig år måleri under några år. Evert Farsnäs är representerad vid Älvsborgs läns landsting, Borås konstmuseum och Marks kommun. Evert Farsnäs avled i Kinna den 28 mars 2014. Han signerade sina föremål "EF" eller "Farsnäs".
Exempel på signaturer

   
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012