Filipstads Kakelfabrik 1887 - 1906

Anders Gustafsson, kakeugnsfabrikör, född i Visnums Kil den 28 oktober 1848, död i Odinslund Filipstad den 20 december 1914. Han grundade Filipstads Kakelfabrik 1887 och som disponent tillsattes A. Nordström. Inledningsvis var tillverkningen relativt liten och sysselsatte bara ett tiotal personer, men tre år senare hade arbetsstyrkan fördubblats. Leran som användes hämtades från Uppsalas lertäkter och tillverkningen bestod i huvudsak av kakel och vitglaserade kakelugnar med varierande mönster. På 1890-talet var fabriken stor leverantör av kakelugnar till dåvarande Statens Järnvägar. Det handlade om att förse nyuppförda byggnader utefter järnvägen mellan Mora och Karlstad med kakelugnar. Bara under åren 1890-91 handlade det om mer än 100 ugnar för detta ändamål.

1904 byggs fabriken ut och två år senare, vid 9-tiden onsdagen den 20 juni 1906, brinner fabriken ner till grunden. Orsaken till brandens uppkomst tros vara en spricka i muren till glasyrugnen. Det blåste kraftigt denna dag vilket gjorde att branden snabbt kunde sprida sig i fabrikens träkonstruktion. När röken skingrats kunde man se de två stora ugnarna stå kvar som praktfulla monument bland järnskrot och annat bråte. Fabriken tillsammans med inneliggande varulager, tillsammans värt ca 200.000 kr var därmed borta. Någon återuppbyggnad var det aldrig tal om, därför kan man säga att branden 1906 också var slutet för Filipstads Kakelfabrik.
Anders Gustafsson är i 1910 års folkräkning noterad som mekanisk verkmästare (tidigare år är han endast titulerad verkmästare). Två månader efter branden 1906, startades en mekanisk verkstad i f.d. Filipstads Nya Bryggeris lokaler. Kanhända finns ett samband mellan den "Mekaniska verkstaden" och Gustafssons nya titel "Mekanisk Verkmästare". 

Personer som kan kopplas till Filipstads Kakelfabrik: Verkmästare Anders Gustafsson, disponenterna A. Nordström och August Lindberg, jurist Carl Folcker, målare D. Olsson och supleanten R. Knutsson. Bland de anställda hittas kakelugnsarbetarna Otto Larsson Holmstrand, V. Viksén, Emil Eriksson, Gustaf Vilhelm Lundgren och Karl Leonard Reinhold Grönberg.

Allt som fanns kvar efter branden 1906, var bråte och de två ugnarna
Värt att notera: Det finns uppgifter, bl.a. i Filipstads Stads och Bergslags Tidning av den 31 juli 1906, som gör gällande att fabriken skall återuppbyggas och att tillverkningen skall återupptas. En ny kakelfabrik uppförs visserligen i Filipstad 1907, ett år efter branden, men den uppfördes av kakelugnsfabrikör A.J. Jansson och har inget med Anders Gustafsson att göra. Den nya fabriken gick heller aldrig under namnet Filipstads Kakelfabrik. Det har inte gått att hitta några annonser, inga tidningsartiklar eller andra dokument publicerade efter 1906 där namnet "Filipstads Kakelfabrik" omnämns. Den nya fabriken kan naturligtvis ha uppförts som en ersättning till den nedbrunna, men Gustafsson var inte inblandad i detta projekt. Ej heller var han inblandad i den tredje kakelfabriken i staden, Emil Erikssons Kakelfabrik som drevs parallellt med Filipstads Kakelfabrik.

Annons 1890
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012