Herman Fogelin 1947- 
Herman Fogelin föddes 1947 och tog studenten 1967. Han funderade tidigt på att utbilda sig till veterinär men efter en kort konstnärlig utbildning valde han istället att fortsätta vid Konstindustriskolan i Göteborg. Där gick han perioden 1970-74 under ledning av Carl Harry Stålhane. Från 1974 egen verkstad på Kvarnbergsgatan i Göteborg och från 1990 i Berfendal. Han arbetar i stengods och gör gärna handslaget kakel, stora kärl och skulpturer. 1992-2001 arbetade han med fajansmålat bruksgods på uppdrag av Italienska Gracia Deruta.
Exempel på föremål och signatur av Herman Fogelin

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012