Ann-Charlott Fornhed 1965-
Ann-Charlott Fornhed f. 1965, utbildad vid Konstfack 1987-94, KKV 1994, Projektledarutbildning 1996-97, Mötesplatser i offentlig miljö, Östersund 2004 samt Kulturkraft, kurs i marknadsföring 2005. Verksamhet i gemensam verkstad "Ateljé Lertyg" 1995-2003, därefter egen verkstad i Bromma. 
Hon tillverkar reliefer, vaser, skålar, fat och skulpturala objekt. Hon finner inspiration i myter, sagor och drömmar, men också i naturen, människokroppen och i arkeologiska fynd och fornlämningar. Ann-Charlott arbetar både abstrakt och föreställande med fri skulptur, reliefer och keramik. För inom- och utomhusbruk, med allt från monumentala utsmyckningar till mindre objekt. Materialet är i första hand betong, keramik och raku. Hon utför även sandgjutet glas, mosaik, gipser och bronser mm.
Hon har stått för flera offentliga utsmyckningar bl.a. vid Ängskolans skolgård i Sundbyberg, SkyCity Stockholm Arlanda Centralstation, Karolinska Sjukhuset i Huddinge, HSB brf i Stureby samt Trädgårdsmur och port i Tärnsjö. Utställningar: Galleri 5 Kulturhuset i Stockholm, Galleri Plaisiren i Hässelby, Stockholm Art Fair, Biennalen för nutida konst på Fortezza da Basso i Florens, Italien, Glaxo Wellcome AB i Täby, Lilla Galleriet och Vårutställningen Konstfack i Stockholm, Monumental" med Claes Hake i Stockholm m.fl. Hon är medlem i Skulptörförbundet, KRO, KC Öst, KKV Stockholm, BUS. Hon signerar sina föremål "A.Fornhed".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012