Fryksta Krukmakeri 1980-2018
Lars Bodin f. 1950 och Eva Bodin f. 1952 startar "Fryksta Krukmakeri" i Jonsbolsbacken utanför Kil 1980. Deras produktion var enkel och tidlös och bestod av bruks- och prydnadsföremål i drejat stengods. Det var skålar, kannor, krukor, muggar, amplar,  ljusstakar, pajformar och tallrikar m.m. De finns representerade på Konsthantverkarna Karlstad och signerade sitt gods med "Lars" alt. "Eva" tillsammans med stämpel/etikett "Fryksta Krukmakeri". Den 31 augusti 2018 valde paret Bodin att stänga krukmakeriet för att gå i pension.
Exempel på stämpel från Fryksta Krukmakeri

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012