Gustaf Adolf Johnn 1875-1938

G.A. Johnn

Fabrikör Gustaf Adolf Johnn, bruksarbetare och fabrikör, föddes i Höganäs den 2 juni 1875 och var ett av elva barn till krukmakare och arbetare No. 453 på Höganäsbolaget Gustaf Adolf Johnn (1834-1901) och dennes hustru mjölnardottern Johanna Skog (1835-1919). Far och son bar således samma namn. Fabrikör G.A. Johnn d.y. var gift med Ellen Eleonore Johnn f. Gröön (1879-1963) och fick efter sina skolstudier anställning som som bruksarbetare på Höganäsbolaget.
Gustaf Johnn emigrerade till Amerika och likt många andra höganäsare hamnade han i Worcester, Massachusetts. Han fick där arbete på slipskivefabriken Norton Emery Wheel Co men återvände till Höganäs och gifte sig med Ellen Gröön 1906. Han hade skaffat sig gedigna kunskaper på slipskivetillverkningens område och blev 1907 teknisk ledare vid anläggandet av AB Svenska Smergelskiffabriken i Höganäs. År 1909 efter storstrejken drog han sig dock tillbaka från sin verkmästarebefattning på företaget och startade en egen keramisk verksamhet i Malmö. 
Johnn specialiserade sig på julklockor, men i övrigt bestod tillverkningen av vaser, skålar, fat, krukor och amplar m.m. i lergods, ofta målade i skarpa oljefärger. Föremålen som tillverkades vid fabriken stämplades "G.A. JOHNN MALMÖ".
Första världskriget orsakade stora problem vad gäller materialförsörjning och detta drabbade även G.A. Johnn. Det finns uppgifter som säger att företaget led av så stor materialbrist efter kriget att de tvingades lägga ner verksamheten redan 1919. I en minnesnotis dagarna efter hans död i augusti 1938 går att läsa följande: "År 1909 startade han en keramikfabrik i Malmö som han sedan dess drivit". Innehållet i notisen kan därför tolkas som att han var verksam i keramikbranschen ända fram till sin död 1938. 
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012