Gabrielle "Gabi" Citron-Tengborg 1930-2009

Gabi Citron-Tengborg, keramiker och formgivare, föddes i Gdanzig 1930 och flyttar till Sverige 1939. Hon är utbildad vid Konstfack i Stockholm 1950-54, därefter anställd vid Gustavsbergs Porslinsfabrik perioden 1954-56. Där arbetade hon under Stig Lindberg och skapade bl.a. skålar och fat i lövform, samt en del teserviser. 1956 blir Gabi gravid och tvingas sluta vid Gustavsberg och 1964 flyttar familjen till Lund. Där i hemmet, bygger Gabi en verkstad med en elektrisk ugn och startar om sin verksamhet som keramiker. Hon arbetade främst med skulpturer och reliefer, ofta för offentlig miljö. Perioden 1972-74 formgav hon även åt Jie Gantofta.
Gabi har haft separata utställningar i Stockholm, Lund, Höganäs, Visby och Helsingborg. Hon har gjort offentliga utsmyckning i Lund, Eksjö, Nässjö, Strängnäs, Ängelholm, Stockholm och Malmö m.fl. Hon är medlem i KIF och KRO och representerad på museerna i Jönköping, Helsingborg, Höganäs, Trondheim och Göteborg. Gabi signerade sina föremål "Gabi C-T", "GABI" eller med hela namnet "Gabi Citron-Tengborg". Hon avled i Lund den 30 maj 2009.
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012