Georg Kristian Asplund 1873-1963

Georg Kristian Asplund, konstnär och porslinsmålare (född Lindholm) i Stockholm den 3 sep 1873, fosterson till specerihandlare Carl Ferdinand Asplund och slöjdlärarinnan Anna Davida Asplund.
Föräldrarna flyttade runt en del och återfinns på ny adress nästan varje år under barndomen. I oktober 1890 fick George anställning vid Rörstrands Porslinsfabrik där han jobbade dagtid. Samtidigt studerade han kvällar vid Tekniska afton- och söndagsskolan (1889–96 samt 1897–98).  1900 gifte han sig med Hildur Maria Johanna Elisabet Nilsson, syster till den välkände konstgjutaren Otto Meyers hustru Anna. Nämnas bör att även Hildur arbetade som porslinsmålare vid Rörstrand.
Under åren 1904-07 föddes döttrarna Maj-Lis och Britta. Sommaren 1911 flyttade familjen till Gävle, där Georg fått anställning vid Gefle Porslinsfabrik. 1915 föddes sonen Olle Georg Carl Gustaf.
Familjen blev kvar i Gävle fram till 1921 då de återvände till Stockholm (bosatta på Lidingö till 1925, därefter på Södermalm).
Georg Kristian Asplund avled i Stockholm den 16 januari 1963 och hustrun Hildur i Bromma 1970. Hans föremål signerades "G.A.".

Värt att notera:
Av någon anledning har Georg Kristian Asplund fått fel namn i många källor, speciellt när det handlar om föremål tillverkade vid Rörstrand. Då går han helt plötsligt under namnet Johan Georg Asplund. Det har dessvärre aldrig funnits någon porslinsmålare med namnet Johan Georg Asplund. Det rätta skall vara Georg Kristian Asplund, både när det gäller Rörstrand och Gefle.

Stort tack till Bengt Hansén och Olle Meyer för all forskningshjälp. Tack också till Markus Dimdal för textkorrigeringar.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012