Christin Andersson 1966-
Christin Andersson född 1966, är utbildad bildlärare samt har genomgått kurser i rakuteknik. Hon driver "Glava keramikverkstad" i Ås utanför Glava sedan början av 1990-talet. Christin arbetar i både en grå och en vit stengodslera och tillverkar mestadels bruksföremål med tyngdpunkt på funktion och lång livslängd.

Föremålen har oftast en oglaserad utsida med glättad yta, insidan är glaserad med en transparent glasyr. Som dekoration används engober och oxider som hon blandar själv. Dekoren är ofta grafisk och kontrastrik, mestadels med inspiration från naturen men även från tradition och trender. Hon gör även en del unika föremål i rakuteknik. Hennes rakuugn är mobil vilket gör det möjligt för henne att hålla kurser i raku på skolor och privat.
Exempel på föremål och signatur av Christin Andersson

Textunderlag och bilder: Christin Andersson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012