Glory Keramik / Örjan Keramik ca 1930-1970 (EPA)
Glory Keramik är inte någon keramikfabrik, utan ett varumärke för keramiska produkter, skapat av AB Turitz & Co i Göteborg för varuhuskedjan EPA i Sverige. Turitz & Co grundades 1917 av direktör Gustaf Herman Turitz (1884-1957) och Josef Ernst Sachs (1872-1949). Som en del av företaget och med inspiration från England, Tyskland och USA, skapade de också varuhuskedjan "Enhetspris AB" (EPA). Butikerna var försedda med inredning från det Sachsstyrda NK (Nordiska Kompaniet) och det första varuhuset öppnades i Örebro den 7 nov. 1930. Det följdes snart av fler, bl.a. i Västerås och Stockholm.
Idén med EPA var självservice och snabb expedition. Kunderna kunde själva gå runt i butikerna och välja sina varor, vilket gjorde att personalstyrkan per kund var betydligt lägre än vid de traditionella butikerna. Detta tillsammans med EPAs stora inköpsvolymer gjorde att de kunde hålla betydligt lägre priser än sina konkurrenter. Ett annat sätt för EPA att hålla priserna nere, var att med hjälp av andra tillverkare skapa sina egna varumärken. Ett av dessa varumärken var keramikserien "Glory". 
Det finns inga dokumenterade bevis som berättar om vilka företag som tillverkade keramikserien Glory, men klart är att Ekeby Bruk/Upsala Ekeby stod för en del av dem. Andra utpekade tillverkare är Bo Fajans och St. Eriks Lervarufabriker. På grund av denna bristande dokumentation finns heller ingen exakt tid omnämnd då varumärket "Glory" skall ha funnits på marknaden, men de bör av naturliga skäl ha funnits i sortimentet redan på 1930-talet. Om serien såldes ända fram tills dess varuhusen bytte namn till Tempo 1977 är oklart. Man bör också nämna att varumärken som t.ex. Örjan Keramik också förknippas med EPA varuhusen på samma sätt som Glory Keramik.
Den första EPA-annonsen publicerades den 6 nov. 1930 Det första EPA varuhuset i Sverige öppnades på Storgatan 3 i Örebro fredagen den 7 november 1930 kl. 15.00.  Bildkälla: Örebro Stadsarkiv.  Foto: Okänd NK:s annons i samband med öppnandet av EPA i Örebro
H. G. Turitz 1884-1957
Herman Gustaf Turitz, direktör född i Skön Västernorrland den 25 maj 1884. Son till handlare T. Kalman och Tobina Guttman. Turitz praktiserade i Sundsvall, Luleå och Borås perioden 1900-09, därefter studier i England, Frankrike, Tyskland och USA. 1909 grundade han AB American Bazar och 1917 AB Turitz & Co. Han stannade som VD i sitt företag Turitz & Co till 1941, därefter hade han varierande uppdrag i andra verksamheter, bl.a. AB Ferdinand Lundquist & Co, Göteborgs Konstförening, Mosaiska församlingen i Göteborg, Riksförbundet för Bild och Konst m.fl. Herman Gustaf Turitz avled i Göteborg den 5 augusti 1957.
Josef Ernst Sachs, generalkonsul och direktör född i Stockholm den 4 januari 1872, son till generalkonsul Simon Sachs och Mathilda Leja. Josef tog sin studentexamen i Stockholm 1890, därefter studier utomlands till 1892. Efter studierna arbetade han först som chef i firma Josef Leja innan han 1902 fick uppdraget som verkställande direktör i Nordiska Kompaniet. Han stannar på NK fram till 1937.
J. E. Sachs 1872-1949
Sachs deltog i grundandet av Turitz & Co 1917 och hade periodvis andra uppdrag, bl.a. i Stockholms Skiljenämnd, Statens Handelskammare, Svenska Arbetsgivareföreningen, Barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs minne, Svenska Träarbetareförbundet, Sveriges Industriförbund m.fl. Han arbetade även med olika uppdrag i Bryssel, Paris och New York. Josef Ernst Sachs avled i Stockholm den 23 juni 1949.
Exempel på etiketter Glory och Örjan Keramik

   
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012