Göteborgs Lerkärlsfabrik 1906-1953

David R Söderström, fabrikör och grossist, född i Lundby Göteborg 1839. Han var gift med Johanna Gustava och far till 10 barn. Från 1881 sysselsatt som Biljardägare och från 1885 egen rörelse under namnet D.R. Söderströms Agenturaffär. Under åren 1893-94 driver han ett Värdshus på Allmänna Vägen 117-118. 
1895 grundar han Tekniska Fabriken Jätten på Kronhusgatan 21 och två år senare omvandlar han sin agenturaffär till "Västra Sveriges Affärsbyrå". 1898 flyttas verksamheten från både Affärsbyrån och Lerkärlsbutiken till Andra Långgatan 3.
Tre år tidigare, 1895, grundas Norska Lerkärlsbutiken på Västra Hamngatan 23 och samma år ingår han kompanjonsskap med A.R. Björnberg i Trollhättan då dennes nedbrunna kakelfabrik är ersatt med en ny som drivs under namnet Trollhättans Kakelugns- och Lerkärlsfabrik AB. Söderströms butik i Göteborg blir också återförsäljare av det som tillverkades vid Trollhättefabriken. 
Vid Norska Lerkärlsbutiken ägnade sig Söderström främst åt att sälja lergods från andra tillverkare. Förutom från Trollhättefabriken fanns här också lergods från både Höganäsbolaget och norska tillverkare. Kring 1903 beslutar han att starta egen tillverkning under namnet Göteborgs Lerkärlsfabrik och tre år senare 1906, läggs Lerkärlsbutiken ner. Den nya fabriken förläggs på en då icke namngiven gata i ett kvarter på Hissingen i Göteborg, där låg sedan tidigare även Göteborgs Porslinsfabrik.
1922 namnges gatorna runt om i kvarteret och Göteborgs Lerkärlsfabrik får då adress Kvillegatan, precis som porslinsfabriken. Tillverkningen bestod av bruks- och nyttogods som exempelvis skålar, sylt- och smörkrukor, terriner, bunkar, fat, baljor, spottlådor och blomkrukor. Senare tillkommer även prydnadsföremål i flera olika modeller och varianter. Under de första åren på 1900-talet erhöll Söderström både guld och silvermedaljer för sin produktion.
1910 ombildas fabriken till Aktiebolag och ett år senare avlider Söderström. Efter David R. Söderströms frånfälle fortsätter änkan Johanna Gustava driften i egen regi, först med hjälp av Carl Johan Wedblad, därefter under ledning av Hugo Säfström och senare Harald Victor Berggren. I mars 1937 drabbades fabriken av en svår brand. Elden spred sig snabbt i träbyggnaden och brandkåren hade det svårt. Verkstaden med dess ugn och maskiner blev i det närmaste totalförstörda. Tillverkningen kunde dock återupptas en tid senare och pågick därefter fram till 1953. Ett år senare likvideras företaget.

Exempel på föremål och etikettmärkning

Priskurant för Hushållskärl utgiven 1931 finns att ladda hem här. Pdf ca 1 Mb

Annons i Svenska Dagbladet våren 1952

Tack till Bengt Hansén för kompletterande uppgifter

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012