Greta Fahlcrantz 1889-1978

Greta Amalia Fahlcrantz Lindberg, konstnärinna och skulptris, född i Stockholm den 3 maj 1889, dotter till premieaktör Herman Grip och Ada Fallstedt. Hon studerade först på Carl Wilhelmssons Målarskola 1910 innan hon 1912 gifte sig med advokat Hugo Fahlcrantz (1888-1961). År 1919 började hon arbeta på St. Eriks Lervarufabriker, men när äktenskapet med Hugo fallerar samma år återgår hon till studierna, nu vid André Lhotés Målarskola. Två år senare 1921, gifte hon om sig med fil.lic. Helge Lindberg (1898-1973).

Greta stannar kvar i Uppsala där hon under perioden 1922-31 föder parets tre barn, Bo, Dag och Inger. Hon hinner även med att arbeta som lärare på Uppsala Aftonskola åren 1927-28. En tid efter att hon fått dottern Inger, flyttar Greta till Göteborg där hon får anställning på Rörstrands Porslinsfabrik. Tiden vid Rörstrand blir inte speciellt lång, 1937 börjar hon istället att arbeta och undervisa på Allkonst Ateljé i Göteborg.
När maken Helge avlider 1941 är Greta tillbaka i Uppsala. Men efter hans död flyttar hon så småningom tillbaka till Stockholm där hon under åren 1946-52 arbetar som lärare på ABF i Bromma. Greta arbetade främst som porträttmålarinna och lärare, men modellerade även en del byster, reliefer och andra skulpturala objekt, dessutom gjorde hon som tidigare nämnt, en del arbeten för både Rörstrand och St. Eriks Lervarufabrik. 
Hon har deltagit vid ett flertal utställningar, bl.a. vid Liljevalchs, Svensk-Franska Galleriet, Göteborgs Konsthall samt vid museer runt om i landet. Hennes konst finns representerad vid Stockholms Stadshus, Karlstads Museum och på Gripsholm m.fl. Greta Fahlcrantz Lindberg avled i Stockholm den 13 mars 1978. Hon signerade sina objekt "Greta Fahlcrantz", "G.F. Lindberg" eller "GF". Fler varianter kan förekomma.
Exempel på signaturer

    
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012