Greta Runeborg 1911-1989
   Bildkälla: Upplandsmuseet
Greta Mary Signe Runeborg-Tell, målarinna och skulptris, född i Nässjö den 1 september 1911, dotter till byggmästare Ivar Runeborg och konstnärinnan Celina Runeborg, från 1943 gift med Axel Harry Tell. Greta är utbildad vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm, Konstakademin i Köpenhamn och i Paris. När hon återkommer till Sverige arbetar hon under en kort period vid Steninge Lervarufabrik innan hon 1935 anställs på St. Eriks Lervarufabriker. När sedan Upsala Ekeby övertog St: Eriksfabriken 1937 fortsatte Greta att arbeta under Upsala Ekeby i ytterligare fyra år. Greta formgav småskulpturer samt bruks- och nyttogods som t.ex vaser, fat, skålar, skrivuppsatser och bokstöd m.m. 
1942 lämnar Greta Upsala Ekeby och flyttar till Ekenäs där hon vid glasbruket arbetar som formgivare och konstnärlig ledare fram till 1952. Två år efter ankomsten till Ekenäs gifter hon sig också med Axel Harry Tell (1917-1999). 1952 slutar Greta sin anställning vid Glasbruket i Ekenäs och flyttar till Täby utanför Stockholm där hon fortsätter i egen ateljé.
Greta har deltagit vid utställningar i Skellefteå 1951 (tillsammans med sin mor Celina), Eksjö och Kalmar 1952, Nässjö 1955, Växjö 1956 och på Nationalmuseum i Stockholm. Hon är representerad med en trädgårdsskulptur i Ljungby och med glaskonst på Nationalmuseum.
Greta Runeborg avlider i Täby den 15 september 1989. Hennes keramik signerades "GR". Bilden visar ett bokstöd formgivet av Greta Runeborg under hennes period vid St. Eriks Lervarufabriker.
Exempel på signaturer

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012