Tom Möller 1914-2009
Carl Torsten "Tom" Möller, keramiker och glaskonstnär född i Gävle den 31 maj 1914, son till Herman Möller och Märtha Pihl, gift med Grete Möller åren 1943-77. Tom arbetade främst med glas och var verksam vid Alsterbro Glasbruk 1959-60, Reijmyre Glasbruk 1960-67 och Lindshammars Glasbruk från 1976, han var också lärare vid Konstfack perioden 1961–79. Tom tillverkade främst bruks- och konstgods i ler- och stengods, dessutom en del skulpturer. Han skiljer sig från Grete 1977 och avlider i Stockholm 2009. Tom Möller signerade sina objekt "Tom", gemensamma arbeten signerades "Grete-Tom".
Grete Möller 1915-2000
Grete Möller, keramiker född i Köge Danmark den 10 juni 1915, dotter till Erik Gisseman och Jeanette Tengstedt, gift med Tom Möller under perioden 1943-77. Grete studerade vid Konstfackskolan i Köpenhamn 1930-33, därefter egen verkstad 1934-37 i Herlev utanför Köpenhamn. 1943 gifter hon sig med Tom Möller och flyttar till Stockholm och där öppnar paret sin gemensamma verkstad. Grete drejade främst traditionella bruksföremål i ler- och stengods och deltog vid flera utställningar i Stockholm perioden 1947-52. Hon gjorde även dekorativa pjäser, ansiktsurnor och figur- och djurstudier. Grete har deltagit vid utställningar på NK i Stockholm, Liljevalchs samt i Seattle och New York, de flesta tillsammans med maken. Grete skiljer sig från Tom 1977 och arbetar därefter ensam. Hon avlider i Stockholm 2000. Grete signerade sina objekt "Grete", gemensamma arbeten signerades "Grete-Tom".
Grete Möller 1915-2000. Här i sin verkstad 1955.
Foto: Lennart af Petersens.  Bildkälla: Stockholms Stadsmuseum
Tom Möller 1914-2009. Här i sin verkstad 1955.
Foto: Lennart af Petersens.  Bildkälla: Stockholms Stadsmuseum
Exempel på signaturer av Tom och Grete Möller

        
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012