Karl Gudmundsson 1886 - 1973
År 1889 grundar N.J. Skog en Lervarufabrik på fastigheten Hagaberg i Nibblesbacke, Köping. Fabriken övertas av Karl Gudmundsson 1929. 
Karl Gudmundsson f. Gävle 1886 - d. Köping 1973
Den huvudsakliga produktionen i Gudmundssons fabrik var blomkrukor. Dessa handdrejades av blålera hämtad från lertagen i Nibblesbacke. Vid fabriken tillverkades också en hel del hushålls- nytto- och prydnadsgods som sedan såldes på Hötorgets vintermarknader i Stockholm.
Verksamheten pågick fram till 1950 då sonen Åke tog över. Åke driver verksamheten fram till 1953 då fabriken säljs till Tage Holmkvist som i sin tur bygger om den till Mekanisk Verkstad.
1955 börjar Åke istället att arbeta som drejare hos paret Yourstone i Huddinge och när den tillverkningen flyttas till Halmstad 1959 följer Åke med. Han stannar hos Irma och Bengt Yourstone fram till 1990 då han går i pension. Åke Gudmundsson avlider i maj 2007, 89 år gammal.
Exempel på föremål från Karl Gudmundssons Lervarufabrik

Exempel på stämplar och signaturer
 

NL står för Nya Lervarufabriken

Textunderlag och bilder: Christer Berggren Kolsva.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012