Gudrun Slettengren-Fernholm 1909-1980
Gudrun Constance Slettengren-Fernholm, keramiker och skulptris, född i Annedal Göteborg den 21 maj 1909, dotter till civilingenjör Knut Leonard Slettengren och Elsa Maria Busck, från 1942 gift med docent Tor Fernholm (1904-1981). Studier vid slöjdföreningens skola i Göteborg 1928-32, därefter vid Académie Scandinave i Paris 1932-33. Praktik vid Steninge Lervarufabrik under åren 1934-35 innan hon fortsatte sin utbildning vid Statens Kunstakademi i Oslo fram till 1936. Gudrun har även gjort studieresor till Norge 1931, Frankrike och Tyskland 1933, Danmark, Tyskland och Frankrike 1936, Norge 1956 och slutligen Italien 1963. 

1937 öppnar Gudrun egen keramikverkstad i Göteborg. Där tillverkas förutom nytto- och hushållsföremål, även bordsdekorationer i keramik samt en del figurer och djur i både gips och keramik. Gudrun har deltagit vid utställningar i Röhsska Konstslöjdmuseet vid flera tillfällen, Göteborgs Konsthantverkares utställning och på Nordiska Kompaniet i Stockholm. Gudrun avled i Göteborg den 15 september 1980. Hennes föremål signerades "DY DY" eller "Slettengren".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012