Gunhild Åkerblom 1960-
Gunhild Åkerblom f.1960 utbildad vid Uppsala Universitet 1979-81, KV´s konstskola 1981-82, Nyckelviksskolan 1982-83, Bezalel Academy of Arts & Design, Jerusalem, Israel samt Konstfack 1984-88. Hon öppnar egen ateljé i Stenstavik utanför Östersund 1989 och där tillverkar hon brukskeramik i stengods. Hon är även intresserad av det offentliga rummet och försöker som konstnär ska sätta sin prägel på miljö- och tidsmässiga aspekter. Hon ansvarar för galleriverksamheten på Drejeriet i Östersund och har haft separatutställningar i Östersund, Persåsen och Hässleholm samt deltagit vid flertalet samlingsutställningar runt om i landet. Hennes föremål är signerade "GÅ".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012