Gunilla Kropp 1943-2009
Gunilla Kropp f. 1943, utbildad vid Konstfack i Stockholm 1968-72, samtidigt arbete på Åsbo Keramik utanför Gävle. Därefter egen verkstad i Stockholm, USA och slutligen Vemmerlöv i Skåne. Arbetade med bruks- och prydnadsföremål i stengods som exempelvis burkar, grytor, skålar och pumpor. Hon har deltagit i flera utställningar bl.a. på Konsthantverkarna i Stockholm och är representerad på Nationalmuseum. Hon avled i Gärsnäs Vemmerlöv den 3 december 2009. Hennes gods är signerat "Gunilla Kropp", "Kropp" eller "G. Kropp".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012