Gunnar Stahre 1927-2017
Nils Gunnar Stahre, keramiker och formgivare född den 1 juni 1927, utbildad på Konstfack i Stockholm. Under åren 1946-48 praktik hos Kähler Keramik i Danmark och från 1952 egen keramikverkstad i Stockholm. 10 år senare flyttar Gunnar till Västerhaninge där han fortsätter sin verksamhet fram till 2001. Tillverkningen bestod i huvudsak av bruks- och nyttoföremål i ler- och stengods som exempelvis vaser, skålar, fat och krukor. Han signerade sina föremål "Stahre".
Gunnar och hans hustru Eva bosatte sig senare på Mastvägen Vendelsö där han i källaren installerade sin keramikverkstad och arbetade under sina sista år. Han avled på Vendelsö den 20 november 2017. Hustrun Eva Ingrid Elisabeth Stahre f. Ramsten f. den 6 februari 1936 avled på samma adress 2020. Gunnar är gravsatt på Risinge S:ta Maria Kyrkogård i Finspång. 
Exempel på signatur

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012