Gustaf Göthe 1779-1838

Gustaf Erik Göthe, skulptör och bildhuggare, född i Stockholm den 26 juli 1779, son till åldermannen och slottsstenhuggaren Johan Adolph Göthe och Christina Lovisa Blom. Gustaf var gift två gånger, först med Anna Elisabeth Fris som avled 1833, därefter och från 1834 med Wilhelmina Albertina Röhl.
Gustaf växte upp i ett konstnärshem och fick då av naturliga skäl sin inledande utbildning av fadern. 1795 började han på Konstakademien under lärare Sergel och under studieåren erövrade han flera medaljer. Han tog sin examen 1803 och utsågs därefter till agré vid akademien. Redan under skolåren uppmärksammades Gustafs goda kunskaper. Han fick flera beställningar på arbeten och det första som avsåg ett altarbord till Västerås domkyrka kom redan 1798. Från år 1800 och under resten av sitt liv skapade han en mängd porträttmedaljonger av prominenta personer inom Kungahuset, Adeln och andra ämbeten. Han blev snart betraktad som landets främste inom sitt område. Han gjorde även skulpturer, byster, större figurer och grupper, men hade svårt för större monument. Hans skicklighet låg i detaljer, inte i formatet. 

Gustafs mest produktiva period var under åren 1803-10 då han vistades i Rom. Han återvände till Sverige 1810 och mottogs med stor uppskattning. I Sverige arbetade han sedan med stort stöd från både kungafamiljen och adeln. År 1821 företog han sig en resa till Ryssland där han under ett par år ägnade sig åt att porträttera landets societet. Han gjorde även ritningar till skulpturer och monument under sin tid i Ryssland, men de flesta stannade på ritbordet.

Gustaf Göthe måste betraktas som Sveriges förnämsta porträttör vid denna tid, trots att lärare Sergel aldrig visade uppskattning för hans arbeten. Han fick heller aldrig sina kamraters erkännande och detta sägs bero på att han hade svårt att göra sig omtyckt i gruppen. Detta präglade naturligtvis Gustaf som konstnär och man förstår också att han kände sig både hämmad och osäker i det arbete han utförde. Det var först efter sin död han fick det erkännande han förtjänade som konstnär. Han avled i Stockholm den 26 november 1838, då nyligen invald som ordinarie professor vid Konstakademien.
Bland Gustafs arbeten kan nämnas Admiralsporträtten i Hoglandssalen på Rosenberg. I Rom 1803-10 skapade han skulpturerna "Venus sysselsatt med sin klädsel", "Meleager", "Ungdomen som förborgar kärleken" och en sittande Bacchus. Vidare kan nämnas "Venus och Amor", "Helgonet", "Den liggande Bachantinnan" och "Kejsarbarnen". Gustaf Göthes konst finns representerad på Rosendahls Slott, Nationalmuseum, Rosenberg samt på "Smålands nation" i Uppsala.

Gustaf Göthes "Den liggande Bachantinnan" i marmor på Nationalmuseet

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012