Gustaf "Gusten" Lindberg 1852-1932
Vilhelm Mauritz Gustaf "Gusten" Lindberg, bildhuggare och skulptör, föddes i Katarina församling Stockholm den 25 november 1852. Han var son till sjökapten Wilhelm Lindberg och dennes hustru Maria Lovisa f. Norrman (1820-1888). När Gusten föddes befann sig fadern i Tallinn och 1863, då Gusten fyllt 11, är sjökapten Wilhelm Lindberg spårlöst borta. I en del andra faktarutor påstås fadern ha dött detta år, men det överensstämmer dåligt med den information som finns att tillgå i Sveriges Folkräkning 1880. Där noteras hustrun Maria Lovisa som fortfarande gift, men att makens vistelseort är okänd. Vad som hände med Gustens far har, trots idoga försök, inte gått att utreda.
Faderns försvinnande betydde att hustrun Maria Lovisa, Gusten och hans bror Axel kom att hamna i en mycket svår ekonomisk situation. De tvingades leva ett kringflackande liv med ständiga bostadsbyten. Det var först i mitten av 1880-talet, då Gusten mer än väl uppnått vuxen ålder, han kunde lämna familjehemmet på Djurgården för att istället bosätta sig i Ladugårdslands församling (idag Östermalm).
Gusten Lindberg
Gusten hade vid denna tid både påbörjat sina skulpturala studier och fullbordat flera verk. Han började som lärling hos Henrik Nerpin där arbetsuppgifterna mest bestod av stuckaturarbeten och träornamentering. Under denna tid blev han också bekant och senare god vän med Per Hasselberg. Studierna fortsatte på 1870-talet hos skulptören Frithiof Kjellberg, därefter på Konstakademien. Under perioden på Konstakademien skapade han bl.a. skulpturerna "Eva vid Abels lik" och "David med slungan".
Efter examen fick han möjlighet att med hjälp av ett stipendium resa till Paris för vidare studier. Där återförenades han med sin gode vän Per Hasselberg. Det var också i Paris han skapade skulpturerna "Brutna Bojor" 1882, "Vågen" 1883, "Gosse som badat" 1884 och "Dimman" 1885. Fyra år senare, på Världsutställningen 1889, tilldelas han förstapris för skulpturen "Dimman". Efter sina studier utomlands återvänder Gusten till Sverige. Men Sverigevistelsen blir relativt kort, redan 1899 reser han till Italien för kompletterande studier.
1894 övertar Gusten den då avlidne Per Hasselbergs ateljé på Östermalmsgatan i Stockholm. Där kom han att utföra ett flertal arbeten. Bland dessa kan nämnas "Snäckan" 1889, "Johannes Döparen" 1890 och "Carl Michael Bellman" 1891.
Flera av hans verk hamnade hos Greve von Hallwyl och det Hallwylska Palatset, bl.a. kandelaberfigurerna "Morgon" och "Afton" samt fontängruppen "Neptunus". 1907 gjorde han "Komedien" till Dramatiska Teatern och "Eko" till gården på Strandvägen 7.
Gusten var medlem i gruppen Opponenterna (senare Konstnärsförbundet) och erhöll Kungliga Vasaorden 1911. Han levde hela sitt liv som ungkarl och fick aldrig några barn. Han avlider på Solna ålderdomshem den 15 april 1932. Han signerade sina verk "Gust. Lindberg".

Dimman Eko Morgonen Neptunus
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012