Håkan Undén 1919-1993
Hans Håkan Undén, skulptör och konsthantverkare, född i Runtuna Sörmland 1919, son till överingenjören och dåvarande utrikesminister Hans Niklas Undén och dennes hustru Margit Åberg, från 1950 gift med hushållslärarinnan Ulla Hjohlman. Håkan Undén är utbildad vid Konstfack i Stockholm åren 1939-43, därefter studieresor till Frankrike, Italien och Grekland, samt praktik på Steninge Lervarufabrik och Arabia Porslinsfabrik. 1938 startar han egen verkstad i Nensjö vilken flyttas till Sigtuna 1944. Håkan tillverkade främst nytto- och prydnadsgods, men även en del reliefer och skulpturala objekt i lera, trä och metall. Håkan har deltagit vid utställning på bl.a. Liljevalchs i Stockholm 1965 och hans konst finns representerad på keramikmuseet i Faenza Italien och i Buenos Aires Argentina. Han signerade sina föremål "Nensjö Keramik", "Sigtuna U" eller "Undén S". Håkan avlider i Sollentuna 1993.
Exempel på signaturer av Håkan Undén

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012