Handkraft 1985-

 

Kruka av Annika Liepa
Carl Olof Damm, född i Västervik 1949, utbildad vid nyckelviksskolan och konstfack och har arbetat som keramiker sedan 1973. Han gör skulpturer i stengods, människor, djur och andra varelser från verklighet eller fantasi, dessutom miniatyrvaser. Han har gjort flera offentliga utsmyckningar i bl.a. Borgholms bibliotek och journalisthögskolan i Kalmar. 
Annika Liepa, född i Kalmar 1950, utbildad vid Konstfack i Stockholm, därefter egen verkstad i Kalmar perioden 1975-85.
Hon arbetar med keramisk skulptur och bild i stengods, t.ex katter, harar och fåglar, dessutom kakel och krukor. Varje föremål är unikt och görs helt för hand utan hjälp av drejskiva.
Carl Olof Damm och Annika Liepa öppnar gemensam keramikverkstad "Handkraft" i Bornholm 1985. Carl Olof signerar sina föremål "C-O D", "CODamm", "Carl Olof Damm", ibland tillsammans med "Handkraft" och Annika signerar "A.L.", "Annika Liepa" eller bara "A.Liepa", ibland tillsammans med "Handkraft".
Exempel på signaturer från Handkraft
           
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012