Hans Dahlin 1922-2000

Hans Edvard Dahlin, skulptör, målare och regisör. Född i Stockholm den 6 februari 1922, son till direktör Sven Dahlin och Anna-Lisa Pettersson, från 1946 gift med Gerissa Jalander, från 1964 med Jeanette Bonnier och från 1970 Maria-Carmen Gabarrö-Serra. Dahlin studerade vid Académie Libre i Stockholm under åren 1940-41 och därefter i Frankrike och Italien. Han är kanske mest känd som målare och regisör, mindre för sitt arbete som skulptör där han framför allt koncentrerade sig på porträtt och byster.
Dahlin deltog aktivt i grundandet av Uppsala Stadsteater där han också regiserade ett antal pjäser under de inledande åren på 1950-talet. Mest känd är han kanske för sitt regiarbete i TV-serien "Markurells i Wadköping" 1968. Hans Dahlin avled i Stockholm den 9 november år 2000. Hans verk signerades kort och gott "Hans".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012