Harald Salomon 1900-1990
Harald Salomon, Norsk-Dansk medaljgravör och skulptör, född i Oslo den 8 maj 1900, son till den danska skofabrikanten och regissören Simon Salomon och Johanna Eisenstein. Harald studerade i Köpenhamn, först hos skulptören A. Bundgaard 1916-19, därfter för Utzon-Frank vid Konstakademin 1922-28. Under perioden vid Konstakademien gifte han sig också med Else Magnussen. Från 1925 skapade Harald även medaljkonst för Gunnar Jensen vid Kungliga Myntverket. Han kom sedan att bli en av Danmarks största och mest uppskattade medaljgravörer.
Harald hade sin första utställning på Charlottenborg redan 1920, åren därefter deltog han vid nästan alla större utställningar i Danmark och utomlands. Den 21 mars 1925 gifter han sig med Else och senare samma år får han anställning som assistent på Royal Mint i Danmark, från 1927 som gravör och perioden 1933-68 som konstnärlig ledare och chef.
I samband med sitt uppdrag som motorcykelförare för den danska brigaden och den Tyska ockupationen av Danmark, flyr Harald till Sverige där han under åren 1943-45 skapar småskulpturer och figuriner för Rörstrands Porslinsfabrik. Efter krigsslutet 1945 återvänder han till Danmark och sin anställning vid Royal Mint. Haralds medaljer och skulpturer finns representerade på ett flertal museer, bl.a. National Museum i Fredriksborg och Sönderborg Slott. Harald avled i Danmark den 10 september 1990. Föremålen gjorda på Rörstrand signerades "H Salomon" eller bara "HS", medaljer och liknande sigerades "Harald Salomon".
Royal Mint: Danska Nationalbanken.
Exempel på föremål och signaturer av Harald Salomon

Tack till Auktionshuset i Örebro för bilder på figurinerna.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012