Heinz Erret 1920-2003
Karl-Heinz Erret 1920-2003

Karl-Heinz Helmut Franz Erret, konstnär och målare, född på Kreuzstraße 23 i Leipzig, Sachsen Tyskland den 23 augusti 1920. Han växte upp i Karlsbad Tjeckien, där han som 11-åring började samla mineraler, en samling som vid hans död omfattade mer än 2500 olika exemplar från hela världen.

Under åren 1934-38 utbildade han sig till bildhuggare. Han arbetade sedan i yrket fram till december 1940, då han blev inkallad till militärtjänstgöring och skickades till Östfronten. Efter kriget fick han tillbringa några månader i både amerikansk och rysk fångenskap innan han i september 1945 släpptes fri. Efter frisläppandet flyttade han till Braunschweig i den Brittiska zonen, där hamnade han återigen i fångläger. Men i oktober 1946 var tiden som krigsfånge över och han lämnade lägret som en fri man.
Eftersom alla hans dyrbara bildhuggarverktyg försvunnit under kriget, kunde han inte återuppta sitt gamla yrke som bildhuggare. Han valde istället att försörja sig som konstnär till dess något nytt uppenbarade sig.
Heinz far, Franz Xavier Erret (1892-1947) var direktör och målare med egen firma i Karlsbad där han tillverkade och sålde mönsterdekorer till porslinsindustrin. Fadern hade genom sina många resor i Europa kommit i kontakt med Wilhelm Kåge på Gustavsberg och då passat på att introducera sin son Heinz. I början av 1949 skickar Kåge en inbjudan till Heinz, som då befinner sig i Hannover, om att han är välkommen till Gustavsbergs Porslinsfabrik.
Heinz accepterar Kåges inbjudan och i mars 1949 anländer han till Sverige. Under de första fyra månaderna arbetade han på Länssanatoriet vid Uttran, men kring månadsskiftet juli augusti börjar han sin anställning vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Där blev han en av 25 personer som arbetade med Kåges Argenta.
Heinz blev mycket fascinerad när han såg hur de målade motiv i silver på vaser, skålar och andra föremål. För att snabbt lära sig tekniken brukade han komma till arbetet en timme före alla andra och ibland även arbeta på rasterna, något som inte var speciellt populärt bland arbetskamraterna. 1950 ordnade Kåge så att Heinz fick komma in på Konstfack som specialelev för att studera under kvällstid, en möjlighet som för övrigt erbjöds alla som arbetade med Argenta.
Argentaföremål med silvermålningar av Heinz Erret
Tekniken med silvermåleri på stengods utvecklades av Kåge i nära samarbete med Calle Blomqvist redan 1929 och visades första gången på Stockholmsutställningen 1930. Kåge målade själv aldrig Argenta, han gjorde däremot skisserna till motiven som sedan förfinades av figurmålarna och slutligen målades på godset.
På hela avdelningen arbetade 40 personer, gjutare och drejare inräknade. De fyra främsta sysslade enbart med figurmålning, som exempelvis Edla Sofia Arvidsson, medan Heinz främst målade drakmotiv. I samma stund som Heinz började måla, slutade Kåge som chef för konstavdelningen och ersattes av Stig Lindberg. Kåge fortsatte dock att övervaka arbetet med Argenta.
Heinz fick aldrig bli figurmålare. Det var ytterst få förunnat och de som lyckades kom ofta direkt från konstskolan. Föremålen som målades av Heinz signerades "B" eller "HE" tillsammans med de vanliga stämplarna. Även om de målades efter förlagor, så fanns ändå en viss konstnärlig frihet för att sätta personlig prägel på motivet. Heinz kunde själv känna igen sitt silvermåleri på flera meters håll. 
Heinz målade Argenta ända fram till slutet av 1970-talet, men under de sista 13 åren (1972-85) ägnade han sig också åt sina landskapstavlor med silverdekor. Tavlorna som var Heinz egen idé och utformning, hade tillverkats i mer än 23.000 exemplar när han lämnade Gustavsberg 1985. 
Till vänster ses exempel på landskapstavla med silvermåleri. Heinz gjorde 25 olika motiv i serien "Våra Svenska Landskapsblommor". Klicka på tavlan för att se reklambladet.
Det gick sämre med hans förslag om att måla silverporträtt på keramikplattor. Många tyckte om dem, men företagsledningen trodde inte på idén då de inte var målade av en känd konstnär. Heinz blev aldrig erkänd som konstnär, trots att han var utbildad både som bildhuggare och målare, så idén förkastades av företagsledningen. 
Heinz hade vid hemmet tillgång till både ateljé och brännugn, något de vid Gustavsberg var fullt medvetna om, så trots denna motgång kunde han fortsätta att arbeta med porträtt i silver. Hans intresse för denna typ av arbeten hade f.ö. sitt ursprung i den fotoateljé han drev i Gustavsberg perioden 1957-75. 1985 slutar Heinz på Gustavsberg och i augusti samma år gifter han sig med Ingrid. Paret flyttar därefter till Storängen där de börjar ett nytt liv tillsammans. Heinz avlider i Nacka den 9 februari 2003. Hans föremål signerades "HE" eller "HErret".
Silvermåleri på keramikplatta. Porträtt av bankdirektör Torsten Wennergren
Torsten Wennergrens brev till Heinz med anledning av porträttet. Klicka för större bild.
Kungen på besök i ateljén. Lägg märke till bilden på väggen.
Exempel på signaturer av Heinz Erret

         

Stort tack till Ingegerd Lind Erret för tillhandahållandet av bilder, dokument och textmaterial.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012