Heinz Preissler 1926-2018
Heinz Preissler, autodidakt gravör och formgivare, född i den tyska delen av Tjeckoslovakien, Sudettyskland, den 20 augusti 1926. Heinz kommer till Sverige 1951 och anställs som gravör och emaljör på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Heinz arbetade främst med emaljarbeten och att gravera plåtar avsedda för s.k. screentryck, han hade också ett nära samarbete med Stig Lindberg under en period på Gustavsbergs Badkarsfabrik. När Ulla Winblad slutar på Alingsås Keramik 1967 erbjuds Heinz platsen som konstnärlig ledare. Han accepterar erbjudandet och börjar arbeta på fabriken 1968. Där formgav han en del keramikföremål, men arbetade sedan mest med emaljarbeten. 
Alingsås Keramik byter namn till AB Plåtteknik 1969 och verksamheten flyttas till Frändefors. Några månader senare begärs AB Plåtteknik i konkurs. Heinz startar då egen verksamhet i Alingsås under namnet "HP Screentryck". Denna verksamhet pågick fram till 2005 då han gick i pension. Heinz Preissler avled i Alingsås den 21 maj 2018. Hans föremål signerades oftast "Heinz P"
Exempel på signatur

  

Textunderlag: Heinz Preissler

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012