Helena Eriksson 1956-
Helena Eriksson Rensch född i Kungsör 1956, utbildad på Kjesäters folkhögskola 1974, Sunderby Konstskola 1975-76, elev hos Sven Hofebrink 1982, Rönnofska skolan i Hälsingborg 1983 samt elev hos skulptören Evert Lindfors 1986. Under perioden i Luleå 1982-85 startade hon keramikverkstad ”Lerskatorna” tillsammans med en grupp konstnärer, men flyttar därefter till Sala där hon får arbete som keramiker på Norrmanska gården. 1990 bildade hon och några vänner konsthantverksföreningen ”Skapande händer” i Sala. 1992 flyttar familj och verksamhet till ett gammalt bageri i Västerfärnebo och där finns hon idag. Helena arbetar med lera i alla former, skulptur i första hand men drejar även brukskeramik. Hennes föremål signeras "HLER".
Exempel på signatur av Helena Eriksson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012